]

Historia instytutu

Historia Rysunku

Instytut Architektury został założony w 1995 roku w Lublinie przez prof. Stanisława Żukowskiego, wybitnego rysownika i pedagoga uniwersyteckiego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

Od samego początku działalności naszej placówki postawiliśmy na skuteczność metody pracy w grupie i współpracy pokoleń. Kandydatom na studia wyższe (kierunek ARCHITEKTURA, kierunki artystyczne na ASP) zaoferowaliśmy unikalne na skalę europejską programy nauczania rysunku łączące zajęcia praktyczne z bogatymi merytorycznie wykładami teoretycznymi. Ta metoda kształcenia okazała się niezwykle skuteczna w praktyce, przede wszystkim podczas rekrutacji naszych absolwentów na kierunki architektoniczne (posiadamy zdawalność w granicach 90%).

W ramach zajęć praktycznych w naszym Instytucie swoje umiejętności oraz pasję rozwijali często najciekawsi architekci i artyści młodego pokolenia, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Powstało ponad 50 projektów przestrzennych, ponad 200 ekspozycji wystawowych prezentowanych i nagradzanych na największych imprezach przeglądowych, w kraju i zagranicą (patrz zakładka WYSTAWY I KONKURSY)

Nasz Instytut działa dzięki wsparciu najwybitniejszych wykładowców wyższych szkół Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. Od 2005 roku szkoła ma swój oddział w Rzeszowie.