Gallery not found. Please check your settings.

Cennik


Szczegóły:

W ramach opłat (420 zł miesięcznie) zapewniamy Państwu:

24 godziny zajęć obowiązkowych (miesięcznie)

60 godzin wykładów teoretycznych

240 godzin codziennych, darmowych fakultetów (miesięcznie):

96 godzin darmowych zajęć w pracowni multimedialnej (miesięcznie):

wszystkie materiały plastyczne – kartony, ołówki, farby, flamastry, przybory do modelowania, aerografy wycieczka na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej lub Warszawskiej

plenery na terenie Lublina lub Krakowa
prenumerata pisma ARCHITEKTURA

kursy hobbistyczne – również 400 zł miesięcznie:), materiały także w cenie historia sztuki – 100 zł miesięcznie, materiały dydaktyczne w cenie